Úspora energie díky zateplení fasády

Domy se po čase opotřebí a je tedy třeba přistoupit k rekonstrukci. Co se fasády a obložení týče, pokud staré již dosloužilo, nemá smysl nic odkládat – díky správně volené fasádě můžete ušetřit nemálo peněz – původní investice se Vám tedy mnohonásobně vrátí.

Jak zateplení probíhá?

Nejprve je dobré ujasnit si pár pojmů – fasáda je složena z několika částí, které k sobě těsně přiléhají: vnější stěna, kotvení, fasádní minerální izolace a vnější část zateplovacího systému  –  základní vrstva a omítka.

Nejprve je třeba řádně připravit podklad – povrch musí být rovný, bez nečistot, prachu, mazu a dalších částeček. Je proto dobré použít na omytí vodu stříkanou pod vysokým tlakem (vapku), která se dostane i do těch nejmenších skulinek, kam nemá například hubka nebo kartáč přístup. Základ zateplení leží na hliníkových zakládacích profilech (soklové lišty), které se na stěnu připevňují pomocí zatloukacích hmoždinek.

Na ně pak přijde vrstva lepicího tmelu (penetrace), který se nanáší v několika bodech tak, aby celková styčná plocha tvořila minimálně 40 % povrchu. Na tuto vrstvu přijde samotná izolace – tedy buďto polystyren, nebo minerální vata. Minerální vata má oproti polystyrenu několik výhod – je propustná pro plyny, nehrozí tedy, že by pod ní vznikaly plísně, a také krom tepla dokáže poměrně dobře izolovat i zvukově. Po zatvrdnutí lepicího tmelu (asi 1 den) se nanáší finální nátěr.

Jaké jsou s novou fasádou úspory?

Pokud se rozhodnete investovat do nové fasády, původní částka se Vám mnohokrát vrátí v podobně ušetřených peněz za energie potřebné k vytápění. Průměrně se úspora pohybuje okolo 40–60 %, není však výjimečné, že při správně těsnících oknech a dveřích se lidé mohou dočkat až 70 %. Příkladem můžeme uvést: jistý dům spotřeboval před zateplením 257 kWh/m2. Po zateplení se spotřeba snížila na 103 kWh/m2, což představuje asi 60% úsporu.

Co z toho všeho plyne? Pokud Vám není lhostejné místo, kde bydlíte, a rádi byste zvýšili svůj komfort života, aniž byste museli platit velké peníze, je rozhodně na místě pouvažovat o výměně fasády. V tomto ohledu jsme Vám plně k dispozici, neváhejte proto se na nás obrátit, rádi s Vámi vše probereme osobně.